تلفن : 09120130240
ایمیل: onlinepayamak@yahoo.com

خطوط اختصاصی

نکات قابل توجه

تمامی این نرخ ها مربوط به کاربران سامانه است .
تمامی این نرخ ها مربوط به خط های غیر رند بوده
هزینه خط های رند یا انتخاب شده توسط کاربر پس از بررسی قیمت گزاری می شوند

 

اپراتور ۱۰۰۰ رهیاب رایانه گستر

نوع شماره غیر سفارشی سفارشی سفارش خط
چهارده رقمی ۲۰.۰۰۰ تومان ۴۲.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

سیزده رقمی ۶۰.۰۰۰ تومان ۱۰۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

دوازده رقمی ۷۵.۰۰۰ تومان ۲۰۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

یازده رقمی ۱۵۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

ده رقمی ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۴۸۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

نه رقمی ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۶۰۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

هشت رقمی ۵۵۰.۰۰۰ تومان ۹۰۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

اپراتور ۲۰۰۰ آتیه پرداز
نوع شماره قیمت سفارش خط
دوازده رقمی ۲۵۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

یازده رقمی ۴۰۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

ده رقمی ۵۵۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

نه رقمی ۹۰۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

هشت رقمی ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

اپراتور ۳۰۰۰ مگــفا
نوع شماره قیمت سفارش خط
چهارده رقمی ۴۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

دوازده رقمی ۱۵۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

ده رقمی ۳۰۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

نه رقمی استعلام شود  

سفارش

 

هشت رقمی استعلام شود  

سفارش

 

اپراتور ۵۰۰۰ راهکار سرزمین هوشمند
نوع شماره قیمت سفارش خط
چهارده رقمی ۲۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

سیزده رقمی ۳۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

دوازده رقمی ۶۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

یازده رقمی ۱۰۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

ده رقمی ۱۵۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

نه رقمی ۳۰۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

هشت رقمی ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

اپراتور ۰۲۱ آسانک
نوع شماره قیمت سفارش خط
خط ۸ رقمی متناظر خط ثابت ۸۰.۰۰۰ تومان  

سفارش

 

توضیحات

قیمت ها برحسب تومان است .
هزینه شماره های درخواستی نیمه رند و کاملا رند ، بعد از بررسی اعلام میگردد
خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد
جهت اطلاع از شرایط و قیمت ، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .
قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ می بایست استعلام گردد .
شماره های مجازی بصورت سالانه واگذار می شود .
و خریدار می تواند با پرداخت مبلغی که توسط اپراتور اعلام می گردد ، شماره را به مدت یک سال دیگر تمدید کند .
در صورتی که این هزینه توسط اپراتور از ما دریافت نشود،به تبع ما نیز این هزینه را از خریدار دریافت نخواهیم کرد .