تلفن : 09120130240
ایمیل: onlinepayamak@yahoo.com

درباره شرکت ما

توضیحاتی کوتاه درباره شرکت ما

پیامک آنلاین

سایت انلاین پیامک بعنوان یکی ازبروزترین عرصه های سامانه های ارسال پیامک بران است که باساده سازی ارسال اس ام اس ازطریق وب این امکان رابرای تمام اقشارجامعه فراهم نماید تاهرفردی باهرسطح دانش ومعلوماتی اقدام به ارسال پیامک نمایدوتاثیر انرادر درکسب وکار خودمشاهده کندوازان لذت ببرد

بر ان شدیم تا باتوجه به پایین امدن چشمگیر فعالیتهای تلگرامی هرچه بیشتر فرهنگ استفاده ازسیستمهای ارسال پیامک را به هموطنان عزیزمان معرفی نموده وباارایه یک سیستم پویا راههای ارتباطی شمارا با مخاطبانتان افزایش داده وازاین راه از یک طرف باعث افزایش بهره وری شماشده وازطرفی دیگر مردم عزیزمان نیز بدون واسطه به خدمات وکالاهای مورد نیازشان دست پیدا کنند

دراین سامانه امکان ارسال پیامک به شماره بلک لیست مخابرات ازخطوط اشتراکی خدماتی وخطوط اختصاصی که خدماتی شده ومیشوند بصورت ارسال پیامک به شماره های یک شهریاارسال براساس کدپستی وپیش شماره یاارسال پیامک به مشاغل وبانک اختصاصی امکانپذیر است